THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 09:41

Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố.
Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và lợi ích của việc áp dụng này đến người dân, doanh nghiệp.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và lợi ích của việc áp dụng này đến người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế.

Đồng thời, phối hợp với sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn kịp thời theo đúng quy định của pháp luật thuế. Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và lợi ích của việc áp dụng này đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các Chi cục Thuế thực hiện rà soát, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng xuất hóa đơn kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền... 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh