THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 03:07

Đà Nẵng: Hơn 22,4 tỷ đồng bổ sung kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2023

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt và bổ sung kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố năm 2023, với tổng kinh phí hơn 22,4 tỷ đồng.
Chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình, chống chịu được bão, lũ...

Chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình, chống chịu được bão, lũ...

Theo đó, ngân sách thành phố bổ sung dự toán cho UBND các quận 18,24 tỷ đồng, bao gồm: UBND quận Hải Châu: 5,49 tỷ đồng; UBND quận Thanh Khê: 5,07 tỷ đồng; UBND quận Sơn Trà: 2,37 tỷ đồng; UBND quận Ngũ Hành Sơn: 1,62 tỷ đồng; UBND quận Liên Chiểu: 2,25 tỷ đồng; UBND quận Cẩm Lệ: 1,44 tỷ đồng.

Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang 3,495 tỷ đồng; sử dụng từ nguồn ngân sách huyện Hòa Vang 735 triệu đồng.

Căn cứ dự toán được phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện bổ sung dự toán cho UBND các quận và thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang. UBND huyện Hòa Vang cân đối, sử dụng nguồn ngân sách huyện để thực hiện số tiền 735 triệu đồng.

UBND thành phố giao UBND các quận, UBND huyện Hòa Vang tiếp nhận kinh phí bổ sung, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh