THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 05:36

Đà Nẵng: Hơn 432 tỷ đồng phát triển hệ thống thư viện công cộng

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”, với tổng kinh phí dự kiến trên 432 tỷ đồng.
Đà Nẵng phát triển hệ thống thư viện công cộng.

Đà Nẵng phát triển hệ thống thư viện công cộng.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu và giữ vững chỉ tiêu mỗi người dân đọc tối thiểu từ 0,8 bản sách tại hệ thống thư viện công cộng, từ 50% dân số toàn thành phố tiếp cận, sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng.

Đồng thời, phát triển mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với các địa bàn dân cư. Xây dựng thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc nhằm góp phần tạo nên một thế hệ tương lai có nền tảng văn hóa đọc tốt.

Bên cạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ thư viện và phát triển mạnh thư viện điện tử trong toàn hệ thống, Đề án cũng sẽ đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị; kiện toàn, nâng cao bộ máy, đội ngũ người làm công tác thư viện; đảm bảo phát triển đồng bộ toàn hệ thống thư viện công cộng từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường, trong đó tập trung vào thư viện công cộng cấp quận, huyện.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thư viện thành phố là thư viện số hiện đại hàng đầu toàn quốc đáp ứng tốt nhu cầu đọc và thông tin đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện các chuyên đề về ứng dụng công nghệ số trong quản lý và cung cấp các dịch vụ thư viện công cộng trên địa bàn thành phố. Phát triển và sử dụng tối ưu vốn tài liệu địa chí về TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tài liệu quý, hiếm. Xây dựng được bộ sưu tập số tài liệu cổ Hán Nôm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc, phục vụ công tác nghiên cứu về địa phương. Phấn đấu trở thành trung tâm biên mục tập trung cho hệ thống thư viện cơ sở trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất, chuẩn hóa trong nghiệp vụ thư viện...

Định hướng đến năm 2030, Đề án phấn đấu mỗi người dân đạt 1,2 bản sách trong thư viện công cộng, từ 60% dân số toàn thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Toàn hệ thống thư viện công cộng thành phố mỗi năm bổ sung bằng ngân sách 20.000 bản sách giấy; 2.000 đầu sách điện tử; 200 đầu báo - tạp chí; số người đăng kí thẻ bạn đọc mới tại thư viện đạt tối thiểu 11.000 thẻ.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm liên thông, phát triển và khai thác hiệu quả hệ thống thư viện điện tử công cộng. Đồng thời, khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố - cơ sở 2.

Đối với hệ thống thư viện quận, huyện, Đề án đặt mục tiêu tập trung đầu tư mạnh mẽ để thư viện quận, huyện trở thành thư viện vệ tinh của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố; xây dựng mới 10 phòng đọc sách xã, phường; phấn đấu 100% tổng số phòng đọc sách xã, phường đạt chuẩn về vốn tài liệu, trụ sở trang thiết bị, cán bộ chuyên trách...

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến trên 432 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 gần 51 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 trên 381 tỷ đồng. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Trao giải Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em”

Trao giải Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em”

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và...
10 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh