THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 06:28

Đà Nẵng huy động nguồn lực, trợ giúp có hiệu quả cho các đối tượng yếu thế

Vận động, phát huy sức mạnh từ cộng đồng, thời gian qua, TP Đà Nẵng đã trợ giúp, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm.

Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm.

UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo trợ xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có 32.890 đối tượng hưởng trợ cấp chính sách bảo trợ xã hội, với kinh phí 250 tỷ đồng/năm và trên 5.000 đối tượng hưởng chính sách đặc thù, kinh phí trên 25 tỷ đồng/năm. Trong năm 2020, 2021 thành phố hỗ trợ gần 160.000 đối tượng là người có công và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với kinh phí trên 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố có 600 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người lang thang xin ăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng từ nguồn ngân sách thành phố. 

Thành phố hiện có 13 cơ sở trợ giúp xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, lao động và dạy nghề,… giúp đỡ nhiều đối tượng xã hội hòa nhập cộng đồng.

Là lĩnh vực được TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, thời gian qua, nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác an sinh xã hội như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đã vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng tham gia chăm sóc và giám sát thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương quy định, thành phố luôn nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn so với quy định của Trung ương, mở rộng các nhóm đối tượng và điều kiện được hưởng. Thực hiện đảm bảo mục tiêu các chương trình trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, phát triển hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đề án phát triển nghề công tác xã hội. Việc hỗ trợ khó khăn đột xuất trong thiên tai, dịch bệnh cũng được thành phố triển khai thực hiện kịp thời…  

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh