Đà Nẵng: Khảo sát mức sống hơn 17.180 hộ người có công với cách mạng

11:11 - 28/12/2018

Phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành Kế hoạch khảo sát mức sống người có công với cách mạng trên địa ban thành phố.

Thành phố Đà Nẵng tặng ti vi cho gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.

Theo đó, có 17.186 hộ người có công được khảo sát. Trong đó, hộ có đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên là: 11.622 hộ, với 16.811 đối tượng; hộ hưởng trợ cấp một lần là 1.260 hộ, với 1.886 đối tượng; hộ con liệt sĩ là: 4.357 hộ, với 5.221 đối tượng, được tổng hợp thành 5 nhóm thu nhập. Cụ thể: nhóm I: 817 hộ; nhóm II: 940 hộ; nhóm III: 1.126 hộ; nhóm IV: 1.253; nhóm V: 13.104 hộ.

Phòng Người có công cũng đã phối hợp với các địa phương trực tiếp phúc tra 817 hộ thuộc nhóm I, nhóm có thu nhập bình quân từ 1,1 triệu - 1,3 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và từ 1,3 triệu - 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị. Kết quả, thống nhất với các địa phương: nhóm I: 326 hộ, trong đó, hộ còn sức lao động là 94 hộ; hộ không còn sức lao động: 232 hộ. Chuyển sang các nhóm khác: Nhóm II: 270 hộ; nhóm III: 87 hộ; nhóm IV: 62 hộ; nhóm V: 67 hộ (Trong 817 hộ, có 5 hộ từ trần không phúc tra).

Với kết quả khảo sát mức sống người có công với cách mạng trên địa ban thành phố, hiện phòng đang dự thảo nội dung báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ trình lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›