THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 05:26

Đà Nẵng nhiều lĩnh vực kinh tế khởi sắc

Tình hình kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.
Các hoạt động du lịch của thành phố đang phục hồi mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động du lịch của thành phố đang phục hồi mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố khởi sắc kể từ cuối quý I/2022. Một số ngành đã đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng bứt phá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của quý II/2022.

6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,36 % so với cùng kỳ năm 2020. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế nhanh, kinh tế thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng ngay trong quý II/2022.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, quỹ đạo kinh tế của thành phố đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Với mức tăng 7,23% của 6 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP và xếp thứ 4 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Với sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế thành phố dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng như thời kỳ trước khi dịch bệnh xảy ra, các hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăng uống đạt 8.329 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 10,52% trong mức tăng trưởng GRDP chung của thành phố…

Mặc dù kinh tế phục hồi nhanh, tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, tăng trưởng kinh tế ở các lĩnh vực trên địa bàn thành phố không đều. Tăng trưởng tập trung ở khu vực dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng dù phục hồi nhưng mức độ còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, giá xăng dầu tăng,…  

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh