THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2022 11:59

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 80% thanh thiếu niên thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhiên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhiên, nhi đồng trên không gian mạng.

Đà Nẵng triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhiên, nhi đồng trên không gian mạng".

Việc triển khai chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhiên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn thành phố hướng đến nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu thành phố có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, đến năm 2025, thành phố phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên trên địa bàn thành phố được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn thành phố tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn. Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên hệ thống các Cổng thông tin điện tử. 

Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên thành phố được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030 phấn đầu đạt 100% xã, phường, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt trên 95% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đồng hành, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức…

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường chủ động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh