Đà Nẵng phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3% vào cuối năm 2025

15:26 - 27/07/2021

(Dân sinh) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình "có việc làm" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Đà Nẵng hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3% cuối 2025 - Ảnh 1.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng lao động, định hướng, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ- thương mại, công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ cho phù hợp nhằm giải quyết việc làm bền vững, chất lượng, giảm thất nghiệp; giảm dần các ngành nghề không đòi hỏi cao về chuyên môn kỹ thuật và nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động thành phố trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

Cụ thể, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu, giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 5%/năm.

Để thực hiện mục tiêu này, TP Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm mới. Tiếp tục thực hiện mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung – cầu lao động. Phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng cho vốn vay giải quyết việc làm, giảm nghèo. Đồng thời, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và nâng cao hiệu quả tổ chức, năng lực của cán bộ thực hiện chương trình trong thời gian đến.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›