THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 07:47

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

(Dân sinh) - Ngày 15/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn thành phố.
UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho chị em phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho chị em phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn thành phố được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Qua đó, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình.

Theo UBND TP Đà Nẵng, những năm qua, công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đặc biệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là sự nỗ lực của chính bản thân phụ nữ, công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

Tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có nữ lãnh đạo chủ chốt tăng dần qua các năm, từ 53% năm 2017 lên 68% năm 2019 và 71,4% vào năm 2021. Nữ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ngày càng nhiều, tỷ lệ bình đẳng nam và nữ trong đào tạo bậc đại học, sau đại học ngày càng gần nhau.

Tỷ số giới tính khi sinh duy trì ở mức tự nhiên, năm 2021 là 104,9 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái. Ngoài ra, lao động nữ chiếm tỷ lệ 48% trong lực lượng lao động của thành phố; nam giới ngày càng tham gia nhiều hơn với nữ giới trong công việc gia đình… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, mô hình thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố cũng đã phát huy hiệu quả.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Hãy trao cho phụ nữ, trẻ em tình thương yêu và sự chăm sóc tốt nhất, điều này không chỉ đến từ các chủ trương chính sách của thành phố mà phải “có mặt” trong từng ngôi nhà của người dân thành phố" - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh. 

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng tặng quà cho 13 chị em phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, thành phố phấn đấu tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30%; tỷ lệ nữ giám đốc/ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025.

Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2025, đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn. Đồng thời, đảm bảo 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng… 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh