THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 12:48

Đà Nẵng rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố

UBND TP Đà Nẵng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố theo Thông báo số 318-TB/TU ngày 2/7/2022 của Thành ủy Đà Nẵng.
Đà Nẵng rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố; hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đảm bảo đủ điều kiện tham mưu Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Trong đó, lưu ý Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ sở nhà, đất đề nghị phê duyệt.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất còn lại đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định. Đảm bảo việc thống kê, tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lấn chiếm. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đã đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý, thu hồi khu đất, nhà cho thuê không đúng quy định. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh