Đà Nẵng: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

13:20 - 01/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3648/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 19/6/2017 Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Công tác tuyên truyền nhằm mục đích giúp cho mọi người nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời, khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Bộ trưởng Bộ LĐ - TB XH Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Anh hùng LLVT, Đại tá Lê Hải Lý, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ. Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa chính trị, truyền thống tốt đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, qua đó, dấy lên nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa như chăm sóc thương binh, chăm lo gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên tuyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn trong 70 năm qua. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đề ơn đáp nghĩa”. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng công tác nêu gương các địa phương, đơn vị, cơ quan làm tốt công tác giải quyết chính sách người có công với cách mạng, những gương người tốt, việc tốt trong phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

GIANG SƠN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›