THỨ BA, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2022 12:14

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và bệnh viện

Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2022, 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo Kế hoạch Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu trong năm 2022, 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác.

Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục đạt 25% và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đạt 30%; 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đạt 75%; 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 100% bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trong khám, chữa bệnh; 100% trường học, cơ sở giáo dục triển khai dạy và học trực tuyến, áp dụng tối thiểu 20% nội dung chương trình đào tạo; 100% trường triển khai tuyển sinh trực tuyến đầu cấp dựa trên dữ liệu số.

Việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế nhằm thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân. 

BM

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh