THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 01:06

Đà Nẵng thực hiện chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề… theo chính sách đặc thù của thành phố.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, đào tạo nghề… theo chính sách đặc thù của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, đào tạo nghề… theo chính sách đặc thù của thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Qua đó, huy động nguồn lực tập trung giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phương tiện làm ăn, sinh kế, vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề... theo chính sách đặc thù của thành phố; 100% người trong hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hoặc chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ em mồ côi bị ốm đau thường xuyên, ngoài việc áp dụng chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng đủ điều kiện theo quy định, còn xem xét hỗ trợ hằng tháng để nâng cao mức sống; hằng năm phấn đấu giảm từ 190 - 230 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động...

Để thực hiện các mục tiêu này, TP Đà Nẵng cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền về công tác trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phân công các ngành chức năng và huy động nguồn lực, vận động giúp đỡ đối với từng hộ. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Được biết, qua kết quả rà soát, xét chọn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện toàn TP Đà Nẵng có 879 hộ với 4.179 khẩu, chiếm tỷ lệ 9,77%/tổng số hộ nghèo còn sức lao động đầu năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chủ yếu do hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, người cao tuổi… 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh