THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 02:09

Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn cam kết, chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện chỉ tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế; ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa phương…
Ngành Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và UBND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện cam kết, chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện chỉ tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế; ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa phương; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn và có biện pháp xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý, UBND các xã, phường và huy động các lực lượng tại địa phương để rà soát, vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em. Rà soát kỹ các đối tượng, tránh bỏ sót, nhất là đối tượng người nước ngoài, người trên 18 tuổi hoặc các trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng có hiệu quả số lượng vaccine phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn đạt trên 90% mũi nhắc lại và các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong quý 2/2022. Đặc biệt, đối với các địa phương có tỷ lệ đồng ý tiêm chủng thấp và các địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% đối với mũi nhắc lại và các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện cần có các giải pháp hiệu quả và triển khai quyết liệt hơn nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn.

UBND thành phố giao Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp theo hướng tại chỗ, tạo điều kiện cho người dân và trẻ em đi tiêm chủng. Đảm bảo công tác tiếp nhận, bảo quản, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Dự trù, phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các quận, huyện đảm bảo mục tiêu tiêm chủng liều nhắc lại đạt 90% và các trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong quý 2/2022.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, người chăm sóc trẻ chưa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đi tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Sở Y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh, người giám hộ cho trẻ tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19.

Sở Du lịch tiến hành rà soát nhanh người lao động tại các cơ sở lưu trú, các công ty dịch vụ du lịch hiện đã đi vào hoạt động chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và chuyển số lượng, danh sách về Sở Y tế để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng. Các các cơ sở bán trú, các công ty dịch vụ du lịch phải đảm bảo 90% người lao động được tiêm chủng đầy đủ mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo quy định và chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh xảy ra tại đơn vị khi người lao động không đảm bảo tiêm chủng đầy đủ theo quy định.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty đảm bảo 90% người lao động được tiêm chủng mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để bảo đảm phòng chống dịch và an toàn trong sản xuất. Các doanh nghiệp, công ty chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh xảy ra tại đơn vị khi người lao động không đảm bảo tiêm chủng đầy đủ theo quy định…

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh