THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 01:09

Đà Nẵng triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cung cấp danh sách hộ dân có mức sống trung bình chuẩn Trung ương theo quy định của pháp luật, gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố làm cơ sở cho vay theo đúng quy định.
Đà Nẵng triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đà Nẵng triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cung cấp danh sách hộ dân có mức sống trung bình chuẩn Trung ương theo quy định của pháp luật, gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố làm cơ sở cho vay theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp thành phố chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp quận, huyện, phường, xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và kiểm tra sau khi cho vay.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện báo cáo UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp về việc triển khai thực hiện chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo quy định.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện việc rà soát, xác nhận về đối tượng và điều kiện theo quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt việc bình xét cho vay, đảm bảo các đối tượng chính sách có đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay đều được vay vốn.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh