THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 04:47

Đà Nẵng triển khai Nghị định 116 về phòng chống, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý

Giai đoạn 2014-2021, TP Đà Nẵng có 1.014 người tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Số người hoàn thành chương trình cai nghiện là 821 người, đạt tỷ lệ 81%...
Giai đoạn 2014 - 2021, Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã tiếp nhận 4.871 lượt học viên. Trong đó, cai nghiện tự nguyện 728 lượt người và cai nghiện bắt buộc 4.143 lượt người.

Giai đoạn 2014 - 2021, Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã tiếp nhận 4.871 lượt học viên. Trong đó, cai nghiện tự nguyện 728 lượt người và cai nghiện bắt buộc 4.143 lượt người.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức.

Nghị định số 116/NĐ-CP có 8 chương và 89 điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ cở cai nghiện ma túy tự nguyện; quy trình cai nghiện ma túy; cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nguyện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong những năm qua, mặc dù bối cảnh phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố diễn ra phức tạp, nhưng thành phố luôn chú trọng công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo các điều kiện thuận lợi thực hiện công tác cai nghiện.

Để triển khai các hoạt động trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực tiễn để triển khai tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy phù hợp với quy định, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.        

Theo đó, giai đoạn 2014 - 2021, TP Đà Nẵng đã ban hành 4 Nghị quyết; UBND thành phố ban hành 18 Quyết định và các Kế hoạch triển khai giai đoạn ngắn hạn và dài hạn trong công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện.

Đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, thành phố đã giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận, huyện tăng cường tập huấn chuyên môn và bố trí bác sỹ, điều dưỡng đảm bảo cho các cơ sở y tế để thực hiện điều trị, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khoẻ đảm bảo theo quy định. Giai đoạn 2014-2021, thành phố có 1.014 người tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Số người hoàn thành chương trình cai nghiện là 821 người, đạt tỷ lệ 81%.

Về công tác cai nghiện tập trung, giai đoạn 2014 - 2021, Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã tiếp nhận 4.871 lượt học viên. Trong đó, cai nghiện tự nguyện 728 lượt người và cai nghiện bắt buộc 4.143 lượt người.

Trong giai đoạn 2014-2021, thành phố cũng tổ chức triển khai hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo việc làm và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 1.856 trường hợp với tổng số tiền 5,898 tỷ đồng cho người quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, đã có 163 người sau cai nghiện ma tuý từ 5 năm trở lên không tái nghiện được thành phố động viên, khuyến khích hỗ trợ với mức 10 triệu đồng/người.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, Nghị định số 116/NĐ-CP có nhiều điểm mới, thể chế hóa Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị định tại Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị, các ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai Nghị định số 116/NĐ-CP trên cơ sở bám sát các nguyên tắc và phù hợp tình hình thực tế. Cùng với đó, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp các ngành tham mưu UBND thành phố thay thế Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy; tham mưu thay thế Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố và chính sách xã hội hóa đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện.

Ngành Y tế tham mưu UBND thành phố để có sự thống nhất về nguồn lực, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện để thực hiện công tác cai nghiện ma tuý.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung liên quan đến Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. Sau khi tổ chức và tham mưu hoàn chỉnh hệ thống văn bản, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát ở địa phương; UBND quận, huyện có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ở cấp xã, phường để kịp thời nắm bắt tình hình cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh