THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 12:29

Đà Nẵng triển khai sử dụng nền tảng Công dân số

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, sau thời gian sử dụng thí điểm, đến nay nền tảng Công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản công dân số.
Nền tảng Công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản công dân số.

Nền tảng Công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản công dân số.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa chính thức triển khai sử dụng nền tảng Công dân số - My Portal tại địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn/; https://myportal.danang.gov.vn; nền tảng cũng đã được tích hợp trên ứng dụng DaNang Smart City.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, sau thời gian sử dụng thí điểm, đến nay nền tảng Công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản công dân số.

Theo đó, nền tảng Công dân số gồm hồ sơ công dân số cho mỗi người dân do người dân đăng ký và được hệ thống cấp phát tài khoản nhằm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ công. Tài khoản công dân số do công dân quản lý và sử dụng các dữ liệu này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có.

Mỗi người dân có 1 mã QR duy nhất (theo chuẩn quốc gia) các thông tin được mã hóa để người dân sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công (dịch vụ với chính quyền, doanh nghiệp: điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân hàng; kiểm soát vào/ra...).

Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP (tương tự như các ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán).

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, từ tháng 9/2022, Sở cũng sẽ tổ chức lồng ghép các nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Nền tảng chuyển đổi số tới người dân, đặc biệt là các Tổ Công nghệ số cộng đồng để lan tỏa ứng dụng đến cộng đồng. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh