THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 07:19

Đà Nẵng tư vấn, cung cấp thông tin về chính sách, việc làm, học nghề cho hơn 19.000 lượt người

Liên tục đổi mới, đa dạng hóa việc cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức phù hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) đã tư vấn, cung cấp thông tin cho hàng chục nghìn lượt người.
Cùng với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh trong khu vực tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm online.

Cùng với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh trong khu vực tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm online.

Áp dụng linh hoạt các phương pháp, đẩy mạnh tư vấn trực tiếp các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và học nghề... trong quý 1/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tư vấn, cung cấp thông tin cho 19.362 lượt người. Trong đó, tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.651 lượt người, tư vấn học nghề cho 4.056 lượt người và tư vấn 13.655 lượt người về pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Trung tâm đã triển khai 10 phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh số phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh trong khu vực, qua đó kết nối và thu thập thông tin tuyển dụng của 377 doanh nghiệp; chắp nối, giới thiệu việc làm cho 825 lao động, đạt kết quả sơ tuyển, phỏng vấn 674 lao động.

Cùng với công tác giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn đẩy mạnh kết nối, liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm với 14.744 lao động; cung cấp thông tin tuyển dụng đa dạng về ngành nghề, yêu cầu, số lượng đến người lao động thông qua website, facebook và niêm yết tại các sàn giao dịch.

Thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã xây dựng phương án giải quyết chế độ hợp lý, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp luôn được Trung tâm thực hiện theo phương châm “đúng chế độ, đúng đối tượng và đúng thời gian”, không có trường hợp sai sót, khiếu nại xảy ra.

Theo đó, trong quý 1, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố là 2.693 người, giảm 31,63% so với cùng kỳ năm 2021. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.341 người và 234 trường hợp có quyết định học nghề.

Xác định công tác dạy nghề là cơ sở để tạo ra nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù và lao động thất nghiệp. Chỉ tính trong quý 1/2022, Trung tâm đã tư vấn học nghề cho 4.056 lượt người, tổ chức 27 lớp nghề với 649 học viên cho đối tượng đặc thù và lao động thất nghiệp.

Có được những kết quả này, ông Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cho biết: Trung tâm đã vận dụng linh hoạt các phương thức tiếp cận người lao động cũng như doanh nghiệp, tăng cường kết nối trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo tiến độ công việc, kế hoạch đề ra, kể cả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cho biết, trong quý 2/2022, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm định kỳ và phiên online, nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị, duy trì các biện pháp để thu hút ngày càng nhiều đơn vị và người lao động tham gia tuyển dụng.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện phương án tổ chức các lớp học nghề trong tình hình mới, đảm bảo an toàn với dịch bệnh; duy trì triển khai tốt việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh