Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh

15:48 - 11/04/2019

UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Thành phố Đà Nẵng xác định 6 trụ cột ưu tiên trong đề án xây dựng thành phố thông minh.

Thông tin trên báo Tổ quốc cho biết, việc xây dựng thành phố thông minh được Đà Nẵng xác định 6 trụ cột ưu tiên bao gồm: Quản trị thông minh; kinh tế thông minh; công dân thông minh; môi trường thông minh; giao thông thông minh; đời sống thông minh. Trong đó, có 16 lĩnh vực chuyên ngành được ưu tiên triển khai gồm: Trung tâm giám sát điều hành thông minh; dịch vụ công thông minh; dữ liệu mở; du lịch thông minh; thương mại thông minh; nông nghiệp thông minh; quản lý năng lượng thông minh; quản lý nước (cấp, thoát) thông minh; quản lý chất thải thông minh; giáo dục thông minh; y tế thông minh; vệ sinh An toàn thực phẩm thông minh; an ninh công cộng và Ứng cứu khẩn cấp thông minh; phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn; công dân thông minh; giao thông thông minh.

Báo này cũng cho biết, lộ trình xây dựng thành phố thông minh sẽ được chia thành 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Giai đoạn đến 2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; giai đoạn 2021 đến 2025: Thông minh hóa các ứng dụng; giai đoạn 2026 đến 2030: Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng, tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 1 của đề án bao gồm hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh (từ nay đến năm 2020) là 941 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, kinh phí thực hiện thông minh hóa các ứng dụng là 1.197 tỷ đồng. Các nội dung giai đoạn 2026-2030 sẽ được cụ thể sau khi có đánh giá kết quả triển khai đến năm 2025.

“Đề án đặt mục tiêu phát triển và áp dụng các ứng dụng thông minh có thu phí với hình thức phù hợp và khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ thông minh vào cuộc sống để nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập và làm việc; đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí tái đầu tư cho các dự án ứng dụng thông minh khác.” - Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng thông tin.

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›