Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững

15:52 - 27/07/2021

(Dân sinh) - Sáng 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh với việc nhất trí với nội dung Chính phủ trình, các đại biểu cũng kiến nghị cần quan tâm hơn tới các giải pháp về hạ tầng, đất đai, tín dụng để giúp người khó khăn thoát nghèo và nâng cao mức sống.

Các đại biểu cho rằng giai đoạn 2016 - 2020 đánh dấu một bước chuyển mới trong tiếp cận giảm nghèo đó là tiếp cận theo phương pháp đo lượng nghèo đa chiều. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã góp phần thay đổi bộ mặt của nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong việc triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Trang phát biểu sáng 27/7. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng: "Quốc hội, Chính phủ cần ưu tiên đầu tư, quan tâm đến hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, nước sinh hoạt và hạ tầng công nghệ thông tin tại các vùng đặc biệt khó khăn. Bởi sự đầu tư này sẽ dẫn dắt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở ra sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa vùng dân tộc thiểu số với thị trường trong nước và thị trường quốc tế".

Còn theo đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Mai Hoa: "Cần đổi mới trong quan điểm xây dựng chính sách giảm nghèo theo hướng đầu tư cho con người, phải thiết kế được những chính sách mềm, phải dựa trên nhu cầu của người dân và phải tập trung thay đổi chủ thể là người dân trong đó, theo quan điểm của tôi là đầu tư cho giáo dục, sức khoẻ, cho các vấn đề đào tạo nghề và sinh kế".

Bên cạnh đóng góp về cách làm mới, các đại biểu cũng nêu kiến nghị về cách triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long) bày tỏ nhất trí cao với sự cần thiết phải hoàn thiện và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn mới để kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội trước mắt và dài hạn, hướng đến đảm bảo sinh kế bền vững cho nhóm đối tượng yếu thế.

Theo đại biểu Minh Trang, trong điều kiện nguồn lực ngân sách có hạn, việc thực hiện Chương trình trong bối cảnh mới sẽ phải đối diện với những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới, nhất là khi áp dụng chuẩn nghèo mới thì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến nhóm đối tượng yếu thế đã khó khăn nay càng khó khăn. Thực trạng đó sẽ tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và các chỉ tiêu để giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ và Bộ chủ quản quyết liệt chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể, dự báo cơ hội, thách thức đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đã, đang chuẩn bị triển khai thực hiện để tránh trùng lắp về nội dung, địa bàn, nguồn lực đầu tư và đối tượng thụ hưởng; từ đó tối ưu hóa các giải pháp triển khai thực hiện các đề án, tiểu đề án.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục rà soát, dỡ bỏ, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp, cho không, làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, so bì chính sách, khơi dậy ý thức chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo của người dân. Việc xác định các tiêu chí hộ nghèo trong giai đoạn mới phải thực chất hơn. Các tiêu chí về thu nhập, tiêu chí đánh giá đo lường đa chiều cần rõ ràng, thiên về định lượng. Việc xây dựng thiết chế, chính sách cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo, bởi khoảng cách giữa các nhóm đối tượng này là không lớn, chỉ cần một tác động nhỏ từ xã hội cũng có thể làm cho họ bị tái nghèo.

Đại biểu Mình Trang cũng cho rằng, cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý với các tiêu chí giảm nghèo trong giai đoạn mới, giúp người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý liên quan đến đời sống sinh hoạt, hôn nhân gia đình, đất đai… Việc này chính là thiết thực bảo vệ người nghèo trước tác động tiêu cực của xã hội để họ không bị rơi vào cạm bẫy tín dụng đen, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội khác, tăng khả năng tiếp cận có hiệu quả và hưởng thụ tối đa nguồn lực ưu đãi dành cho họ.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›