THỨ BA, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2022 10:49

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2495/TB-ĐHQGHN về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định); báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội điểm ngưỡng của đơn vị trước ngày 31/7.

Đồng thời, các đơn vị công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhập dữ liệu vào trang nghiệp vụ theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ. Thọ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh