CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 07:50

Đại học quốc gia tự chủ quyết định quy mô, phương thức tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Theo đó, Đại học quốc gia được tự chủ quyết định quy mô, phương thức tuyển sinh.
Đại học quốc gia tự chủ quyết định quy mô, phương thức tuyển sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, cơ cấu tổ chức của đại học quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Luật Giáo dục đại học), bao gồm:

1. Hội đồng đại học quốc gia

2. Giám đốc đại học quốc gia; phó giám đốc đại học quốc gia;

 3. Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng tư vấn khác; 

4. Trường đại học và viện nghiên cứu thành viên do Thủ tướng Chính phủ thành lập, cho phép thành lập; trường, ban chức năng; tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác; 

5. Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác theo nhu cầu phát triển của đại học quốc gia.

Giám đốc đại học quốc gia là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của đại học quốc gia theo quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này.

Giám đốc đại học quốc gia quyết định mở ngành đào tạo và liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với các đơn vị thành viên, trực thuộc chưa đáp ứng các điều kiện tự chủ để mở ngành và liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định. Giám đốc đại học quốc gia quyết định các chương trình đào tạo triển khai tại đại học quốc gia phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam và chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tự chủ tuyển sinh

Theo dự thảo, Đại học quốc gia được tự chủ quyết định về quy mô, phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trong toàn đại học quốc gia. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học quốc gia chủ động xác định và có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu, đề án tuyển sinh của từng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học quốc gia.

Các đơn vị thành viên có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh, xét duyệt và quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển của đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại học quốc gia.

Về văn bằng, chứng chỉ: Giám đốc đại học quốc gia cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các chứng chỉ cho người học được đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học quốc gia theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Hiệu trưởng trường đại học thành viên cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các chứng chỉ cho người học được đào tạo, bồi dưỡng tại trường đại học thành viên theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Về người học: Đại học quốc gia được tiếp nhận người học trong nước và người nước ngoài từ các cơ sở giáo dục, đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu tại đại học quốc gia theo quy định của pháp luật. Người học của đại học quốc gia có nhiệm vụ, quyền và được hưởng chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.


PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh