Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu: Tạo động lực cho văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến

10:13 - 19/12/2014

Đại hội lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhiệm kì 2014 - 2019 đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm tại Hà Nội, với sự có mặt của 482 đại biểu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và chỉ đạo Đại hội.

     Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của giới sân khấu nước nhà và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế bất cập trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm sân khấu. Số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, song còn tương đối ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức về những vấn đề mới của cuộc sống; các tác phẩm sân khấu về đề tài đương đại chưa nhiều, có biểu hiện xa lánh những vấn đề trọng tâm và cấp thiết; sân khấu có biểu hiện đang chạy theo các đề tài hài hước, chuyện ma, thậm chí chạy theo xu hướng giải trí câu khách tầm thường, thiếu tính giáo dục... Những khó khăn nêu trên đang là thách thức to lớn đối với giới nghệ sĩ sân khấu nước nhà, đòi hỏi sự bứt phá, không ngừng sáng tạo, đổi mới của toàn ngành sân khấu và trách nhiệm của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các văn nghệ sĩ. Ảnh TTXVN.

     Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, sau Đại hội này, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có kế hoạch và phương pháp cụ thể, thiết thực nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nghệ sĩ sân khấu vì sự nghiệp văn hóa của dân tộc. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chức năng, các cơ sở đào tạo... để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ, đề xuất các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung công sức, trí tuệ cho lao động sáng tạo; bám sát các định hướng văn hóa trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước để chúng ta đóng góp trí tuệ, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Hội trong nhiệm kỳ tới.

     Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam hiện có gần 2.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã tổ chức được 14 trại sáng tác cho 260 lượt tác giả, sáng tác được 225 kịch bản, trong số đó có 30% kịch bản được dàn dựng. Bên cạnh đó, Hội cũng có nhiều hoạt động hiệu quả như: Xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển sân khấu, tổ chức các sự kiện sân khấu...

     Tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ sân khấu có năng lực, đầu tư sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình nghệ thuật về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử, dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước; tập trung xây dựng hệ thống lý luận nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đồng thời đổi mới hoạt động nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động hiệu quả; quan tâm nhiều hơn đến các đơn vị, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sân khấu không chuyên, đang gìn giữ, bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống ở các vùng, miền có yếu tố đặc trưng.

     Ngoài ra, Hội cũng sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá nghệ thuật sân khấu; tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân có công phát triển nghệ thuật sân khấu và chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ.

     Sau 2 ngày Đại hội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí, trong đó NSND Lê Tiến Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Huyền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›