CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 10:21

Đắk Lắk tuyên truyền thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Với mục tiêu trở thành chỗ dựa của người lao động, giảm áp lực tài chính cho người sử dụng lao động, những năm qua, BHXH đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Giai đoạn năm 2020 - 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã trực tiếp tác động đến tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội; nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động; người lao động không có việc làm phải nghỉ việc, thu nhập giảm; đời sống của người lao động và nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, BHXH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp cơ quan báo, đài địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự và chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình; phối hợp với sở, ban, ngành đoàn thể tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đặc biệt, năm 2022 đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tuyên truyền BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 yêu cầu ngành BHXH phối hợp với sở, ngành liên quan đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, xác định quan điểm là “phục vụ người dân và đơn vị, tổ chức”, năm qua, cả hệ thống BHXH tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; nỗ lực trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ; ra sức xây dựng hình ảnh người cán bộ BHXH “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy và trách nhiệm” gắn với phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã đa dạng các hình thức truyền thông để duy trì và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. BHXH tỉnh tận dụng tối đa cách thức tuyên truyền qua môi trường mạng xã hội, cụ thể: Thành lập trang Zalo, Fanpage của BHXH tỉnh. Hiện nay, các trang phát huy tối đa hiệu quả trong việc đưa thông tin của BHXH tỉnh Đắk Lắk nói riêng và ngành BHXH VN nói chung một cách nhanh nhất, chính xác nhất đến với mọi tầng lớp nhân dân; bố trí cán bộ tư vấn chính sách khi người dân có nhu cầu, tổ chức phát tờ rơi, treo pano, áp phích, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động theo nhóm nhỏ, các chương trình livestream trên hệ thống Fanpage, phối hợp với bưu điện tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền.

Đặc biệt, tổ chức chiến dịch truyền thông triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp như: Đăng tải nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động lên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo page BHXH tỉnh; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; yêu cầu BHXH các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 116/NQ-CP, trong đó chú trọng việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến tận các xã, phường, thị trấn; phối hợp với Báo Đài địa phương và trung ương, thực hiện các tin, bài, phóng sự, video clip….

Hướng dẫn người lao động đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Hướng dẫn người lao động đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Đắk Lắk rà soát lại danh sách người lao động nghỉ việc từ ngày 1/1/2020 đến 30/9/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng hỗ trợ theo NQ116, để thông báo trực tiếp cho đối tượng kịp thời đăng ký hỗ trợ. Mặt khác BHXH tỉnh Đắk Lắk đã thông báo đến UBND các xã, phường để phối hợp tuyên truyền chính sách theo tinh thần NQ116 đến các đơn vị và người lao động trên địa bàn được kịp thời, với phương châm không để sót trường hợp nào đủ điều kiện mà không được thông tin về chính sách hỗ trợ trên.

Từ ngày 1/12/2021, cơ quan BHXH tỉnh Đắk Lắk triển khai nhắn tin theo đầu số BHXH_DAKLAK đối với nhóm lao động đủ điều kiện nhưng chưa hưởng hỗ trợ với phương châm không để sót trường hợp nào đủ điều kiện mà không được thông tin về chính sách hỗ trợ trên.

Với những giải pháp đồng bộ nêu trên, những năm qua, BHXH tỉnh luôn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cụ thể: Về triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp: BHXH tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết cho 61.860 người lao động được nhận hỗ trợ với số tiền 150,610 tỷ đồng.

Năm 2022, tham gia bảo hiểm thất nghiệp 95.480 người, tăng 5.080 người so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 11.261 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (tăng 3.833 người so với năm 2021); 396 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

LÊ NHUẬN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh