Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội thì có được chuyển lĩnh tại địa phương khác không?

16:55 - 20/11/2020

(Dân sinh) - Bạn Bùi Duy Tùng tại huyện Đan Phượng, Hà Nội có câu hỏi như sau: Hiện tại, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Hà Nội, vì công việc gia đình, tôi phải về Hải Dương. Vậy tôi có thể về Hải Dương để hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp không?

Hỏi:

Bạn Bùi Duy Tùng tại huyện Đan Phượng, Hà Nội có câu hỏi như sau: Hiện tại, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Hà Nội, vì công việc gia đình, tôi phải về Hải Dương. Vậy tôi có thể về Hải Dương để hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về địa phương khác thì có thể làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›