Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021

(Dân sinh) - Trong năm thứ 35 mà Forbes công bố danh sách tỷ phú, chưa có năm nào các tỷ phú lại bùng nổ như năm nay. Theo danh sách của tỷ phú năm 2021 mà Forbes mới công bố, thế giới có đến 2.755 tỷ phú - tức tăng đến 660 tỷ phú so với năm 2020.
Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 1.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 2.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 3.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 4.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 5.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 6.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 7.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 8.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 9.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 10.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 11.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 12.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 13.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 14.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 15.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 16.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 17.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 18.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 19.

Danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2021 - Ảnh 20.

 

Forbes- Ảnh: Bloomberg- Đồ họa TRẦN HUYỀN