THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2022 06:30

Danh sách hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ của 11 trường hợp

Báo điện tử Dân sinh đăng thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ 11 của 11 trường hợp

Tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng theo quy trình ban hành tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các địa phương tiến hành rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng.

Theo Công văn số 70/NCC-CS1 của Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về đăng thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ 11 trường hợp (có danh sách kèm theo).

Đề nghị nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm cơ sở xem xét, xác nhận liệt sĩ.

Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 67A đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.6689.1678.

danh sach2022

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh