THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 06:12

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tăng gần 2,6 lần so với cùng kỳ

(Dân sinh) - Theo Bộ Kể hoạch và Đầu tư, trong 02 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 115,1 triệu USD, gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư 02 tháng đầu năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ do có Dự án mua cổ phần của Công ty Trust IQ Pte.Ltd tại Singapore với tổng vốn đầu tư 105 triệu USD với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ và trong tiêu dùng.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tăng gần 2,6 lần so với cùng kỳ (Ảnh MH).

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tăng gần 2,6 lần so với cùng kỳ (Ảnh MH).

Có 10 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 109,4 triệu USD (gấp 2,1 lần so với cùng kỳ); có 04 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 5,68 triệu USD (cùng kỳ năm trước là -7,2 triệu USD).

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 ngành. Trong đó, thông tin và truyền thông dẫn đầu với 01 dự án đầu tư mới có vốn đăng ký 105 triệu USD, chiếm 91,2% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành dịch vụ khác đứng thứ hai với 01 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 5 triệu USD, chiếm 4,3%; tiếp theo là các ngành bán buôn, bán lẻ; y tế, công nghiệp chế biến chế tạo,…

Có 10 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2023. Dẫn đầu là Singapore với 01 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 105,5 triệu USD, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là I-xra-en, Thái Lan, Lào,…

Lũy kế đến ngày 20/02/2023 Việt Nam đã có 1.617 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,89 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,8%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,7%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (21,8%); Cam-pu-chia (13,4%); Vê-nê-xuê-la (8,3%)./.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh