THỨ NĂM, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2022 12:55

Đẩy mạnh các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa có Công điện số 4346/CĐ-BHXH gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát triển người tham gia và đôn đốc thu, nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa có Công điện số 4346/CĐ-BHXH gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát triển người tham gia và đôn đốc thu, nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Công điện nêu rõ, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo Kế hoạch số 2800/KH-BHXH ngày 9.9.2021, Kế hoạch số 3532/KH-BHXH ngày 3.11.2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Theo đó, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng tham BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên và người trước đây được NSNN đóng BHYT theo nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nay không thuộc đối tượng được NSNN đóng BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ để đóng gia hạn thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị sử dụng lao động vận động NLĐ đã chấm dứt hoặc tạm hoãn HĐLĐ tham gia BHYT. Cùng với đó, huy động CBVC, NLĐ, người thân, các DN và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát, phối hợp với đại lý thu, các trường học, đơn vị sử dụng lao động hằng ngày tuyên truyền, vận động, đôn đốc việc lập danh sách tham gia, đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đúng thời hạn. Đồng thời, tổng hợp số liệu quyết toán, đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan quản lý người tham gia BHYT chuyển hết số tiền chưa đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết năm 2021, không để nợ. 

BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 12/2021. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị

BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 12/2021. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ thông tin, tính đến hết tháng 11/2021, toàn quốc, số người tham gia BHXH là 16,202 triệu người, tăng 649,5 nghìn người so với tháng 10/2021, tăng 38,7 nghìn người so với cuối năm 2020. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,909 triệu người, tăng 598,6 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,292 triệu người, tăng 50,8 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia BHTN là 13,207 triệu người, tăng 598 nghìn người so với tháng 10/2021.

Về BHYT, hết tháng 11/2021, toàn quốc có hơn 85,4 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ đạt 87,52% dân số, tăng 1,058 triệu người so với tháng 10/2021, tuy nhiên vẫn giảm so với cuối năm 2020 hơn 2,5 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đang tăng nhanh, tuy nhiên so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao 11 tháng đầu năm 2021 giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHNTN chiếm 5,8% số phải thu, tăng 0,4% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm trước.

Để tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ Dương Văn Hào đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cần bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia gồm: Rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu đang quản lý để xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, thực hiện các giải pháp đôn đốc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Nắm chắc tình hình hoạt động của đơn vị sử dụng lao động, hỗ trợ đơn vị kêu gọi người lao động đang tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc quay trở lại làm việc. Đồng thời đôn đốc đơn vị nộp đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN không để nợ. Thanh tra đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị cố tình không lập danh sách đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tiếp tục phân loại, lập danh sách đối tượng tiềm năng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo từng lĩnh vực ngành nghề, thời gian làm việc, mức thu nhập bình quân của từng người. Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng giảm từ đầu năm đến nay tiếp tục đóng tiền tham gia. Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường lập danh sách học sinh sinh viên tham gia BHYT, đặc biệt là những học sinh sinh viên không còn được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT giảm theo Quyết định 861/QĐ-TTg. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, cơ quan lao động - thương binh và xã hội chuyển tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện…

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 12/2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, trong tháng 12, dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, toàn Ngành cần có những kịch bản để thích ứng, linh hoạt, “chạy nước rút” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành, chính quyền địa phương, các đại lý để chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác này trong tháng 12/2021.

Thứ hai, theo dõi nắm sát tình hình dịch chuyển lao động và sức khoẻ doanh nghiệp, nhất là người lao động trở về quê tham gia vào các doanh nghiệp ở địa phương để hỗ trợ, tuyên truyền, vận động tham gia.

Thứ ba, tiếp tục rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế. Đây là nguồn dữ liệu tốt trong tình hình dịch bệnh, khó tiếp cận với doanh nghiệp nên cần đẩy mạnh tiến độ rà soát trong thời gian tới.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điện tử; sử dụng tốt nguồn cơ sở dữ liệu của Ngành để phát hiện các hành vi vi phạm, đôn đốc, nhắc nhở nếu không chuyển biến thì tiến hành thanh tra đột xuất.

Thứ năm, tiếp tục làm giàu, cơ cấu lại nhóm người tiềm năng cần vận động tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người đã tham gia đang tạm dừng; nhóm người không còn được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT.

Thứ sáu, công tác truyền thông cần tiếp tục được tăng cường, tập trung để người dân phân biệt, hiểu rõ và phân biệt được chính sách BHXH, BHYT với các loại hình bảo hiểm thương mại; tăng cường hình thức vận động trực tiếp, lễ ra quân, mạng xã hội, hội nghị trực tuyến; truyền thông cách làm hay, điển hình tiên tiến ở các địa phương về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ bảy, huy động toàn thể cán bộ trong Ngành vào cuộc thực hiện cho được các chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; theo dõi, đánh giá để kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích tốt.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh