Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

18:42 - 22/12/2017

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

 

Hướng dẫn sinh viên thực hành nghề điện lạnh

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, kịp thời đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân với hình thức thể hiện khá phong phú. Bước đầu đã tạo được sự thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề - lập nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai công tác tuyên truyền ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa theo kịp, bám sát được thực tế hoạt động của giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng.

Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, làm chuyển đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề - lập nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp:
Về nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục nghề nghiệp; phản ảnh về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, về kết quả của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng. Giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiên tiến, các mô hình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với việc làm, doanh nghiệp; quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế của giáo dục nghề nghiệp; xu hướng phát triển, dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành nghề trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hình thức cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, địa bàn, đối tượng. Đối với mỗi nội dung, đối tượng cần tìm ra hình thức truyên truyền phù hợp để đạt được mục tiêu, hiệu quả cao.
Các địa phương chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trong công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đối với các nội dung có tính chất, phạm vi ảnh hưởng tới lĩnh vực, ngành nghề theo vùng, quốc gia..., tính thời sự như cơ cấu nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo, phân luồng học sinh THCS vào học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

PHƯƠNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›