Đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

13:20 - 02/02/2017

Theo Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), hiện vẫn còn nhiều gia đình chưa biết thông tin về phần mộ liệt sĩ. Đây là vấn đề trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

 

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai Đề án: Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ LĐ-TB&XH  là cơ quan thường trực.

Với đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các cơ quan hữu quan thu thập, cập nhật thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ để báo tin phần mộ liệt sĩ đến các thân nhân liệt sĩ. Một trong những nội dung quan trọng  của Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, là giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các đơn vị giám định, thực hiện việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để so sánh đối khớp, đã xác định được hàng nghìn danh tính hài cốt liệt sĩ báo tin về cho gia đình liệt sĩ; lấy hàng vạn mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ mới được quy tập về để phân tích và lưu giữ ADN phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong năm 2016, Bộ LĐ-TB&XH đã tiếp nhận và an táng hơn 1.173 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở trong nước và Lào - Campuchia. Thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Bằng phương pháp thực chứng: xác định được 271 danh tính liệt sĩ. Bằng phương pháp giám định gen: lấy mẫu, giám định và lưu trữ ADN 1.568 hài cốt liệt sĩ và 1.000 sinh phẩm thân nhân. Số mẫu phân tích là 681 mẫu hài cốt liệt sĩ và 322 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Đã so sánh đối khớp được 255 danh tính liệt sĩ. Các trường hợp xác định được danh tính đã báo tin tới thân nhân liệt sĩ và tổ chức gắn bia ghi tên trên bia mộ liệt sĩ.

 

 

Hiện Cục Người có công đang hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ, nghĩa trang liệt sĩ, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên toàn quốc và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa biết thông tin về phần mộ liệt sĩ để phân tích và lưu trữ gen. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Trung tâm lưu trữ gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Tham mưu Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo ổn định, lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

CHÂU ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›