THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2021 11:04

Đề thi và đáp án THPT Quốc gia môn Toán năm 2017, 2018, 2019

Bắt đầu từ năm 2017, môn Toán trong kỳ thi Đại học đã chuyển từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm. Cùng xem lại đề thi và đáp án môn Toán 3 năm gần đây để biết cấu trúc và kiến thức ra đề


Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 1.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 2.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 3.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 4.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 5.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 6.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 7.

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 8.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 9.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 10.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 11.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 12.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 13.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 14.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 15.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 16.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 17.

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 18.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 3 năm gần nhất - Ảnh 19.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh