THỨ BẨY, NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2022 10:01

Đề xuất 4 nhóm vị trí việc làm ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Đề xuất 4 nhóm vị trí việc làm ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm 04 nhóm, cụ thể như sau:

1- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

2- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (Phụ lục). Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định việc sử dụng vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch và số lượng biên chế công chức tương ứng với từng vị trí phù hợp với mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan, đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt.

3- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch, đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác).

4- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Định mức biên chế công chức

Dự thảo đề xuất định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể như sau:

Đối với Vụ thuộc Bộ, Vụ thuộc Bộ không có cấp phòng trực thuộc có 01 biên chế công chức Vụ trưởng; Phó vụ trưởng: từ 01 đến 03 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng bình quân biên chế công chức cấp phó các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ không quá 03 biên chế công chức cấp phó trên một đơn vị. Công chức tham mưu, giúp việc (tương ứng với vị trí việc làm: nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ): định biên đảm bảo tổng số biên chế công chức của Vụ đạt tối thiểu 15 biên chế công chức.

Vụ thuộc Bộ có cấp phòng trực thuộc: 01 biên chế công chức Vụ trưởng; Phó Vụ trưởng: được bố trí từ 01 đến 03 biên chế công chức cấp phó; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng bình quân biên chế công chức cấp phó các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ không vượt quá 03 biên chế công chức cấp phó trên một đơn vị...

Định mức biên chế công chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (cấp Sở) được đề xuất như sau: 01 biên chế công chức Giám đốc Sở; Phó Giám đốc: từ 01 đến 03 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức cấp phó đảm bảo bình quân mỗi sở có 03 công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất định mức biên chế công chức Đối với Cục thuộc Bộ, Tổng cục, Vụ thuộc Tổng cục…


PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh