THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 12:57

Đề xuất 9 nhóm chính sách trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Trong báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII ngày 2/11/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã đề xuất 9 nhóm chính sách trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Báo cáo nêu rõ, xuất phát từ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng lớn trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và từ thực tiễn tổng kết thi hành Luật Thủ đô, TP Hà Nội đã đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập của Luật Thủ đô, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực để phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và mong muốn của Nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Về định hướng xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường phân quyền, phân cấp cho Thành phố nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thành phố; có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Lựa chọn các cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế, phù hợp với vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, phù hợp điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh - Hiện đại” để hướng đến 4 định hướng trụ cột lớn (Chính quyền đô thị: Cơ chế tài chính ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô; Phát triển đô thị - nông thôn; Phát triển văn hóa – xã hội và khoa học - công nghệ).

Tạo thể chế thuận lợi không chỉ cho Thủ đô mà cả Vùng Thủ đô và các đối tác tham gia xây dựng Thủ đô, hướng tới xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Trên cơ sở đó, Thành phố Hà Nội đưa ra 9 chính sách đề xuất trong Luật Thủ đô (sửa đổi), gồm:

1. Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô.

3. Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô.

4. Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô.

5. Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

6. Phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô.

7. Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

8. Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững.

9. Liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Đợt rét 30/11 tới, có nơi vùng núi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C

Đợt rét 30/11 tới, có nơi vùng núi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C

Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới...
2 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh