THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2022 05:23

Đề xuất hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

Tại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình và đối tượng hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

Tại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình và đối tượng hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình.

Bao gồm: Hỗ trợ hộ gia đình nông thôn vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh nông thôn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn; hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn đang sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào hoặc nguồn cấp nước khác chưa đạt quy chuẩn...

Mức hỗ trợ kinh phí, lắp đặt thiết bị do UBND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh quyết định tùy theo từng đối tượng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và tối đa 70% giá trị thực tế nhưng không quá 5 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách; tối đa 50% giá trị thực tế nhưng không quá 4 triệu đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến hết năm 2021, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, trong đó gần 54% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT của Bộ Y tế; khoảng 44% dân số nông thôn (hơn 28,5 triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung; 56% dân số nông thôn còn lại (36,3 triệu người) sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1513/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc...
10 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh