Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm, nhiều ý kiến tán thành

12:19 - 29/05/2019

Về bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), bên cạnh ý kiến ủng hộ việc bổ sung thêm 1 ngày nghỉ, đề nghị cân nhắc lấy Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) làm ngày nghỉ lễ, thì có nhiều ý kiến tán thành đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc việc này vì chưa có đánh giá tác động chính sách.

 

Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)

 

Cũng trong sáng nay 29/5, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật này.

Bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban tán thành quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Bộ luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, tinh thần của Hiến pháp năm 2013 được nêu trong Tờ trình.

Đồng thời, Ủy ban đề nghị quán triệt sâu sắc đường lối “phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội”,“tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn” được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chú trọng thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số chủ trương lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình xem xét, điều chỉnh các chính sách cụ thể để bảo đảm việc làm bền vững, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, phát triển các tiêu chuẩn lao động trong bối cảnh Việt Nam tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Dự án Bộ luật sửa đổi 162 điều, bổ sung 29 điều, bãi bỏ 49 điều ở tất cả các chương, đồng thời sửa đổi 2 Điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Nội dung dự thảo Bộ luật cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, sự tương thích với một số điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá toàn diện tính thống nhất của dự thảo Bộ luật với hệ thống pháp luật, làm rõ các văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để không phát sinh bất cập khi tổ chức thi hành Bộ luật.

Ủy ban thấy rằng, Bộ luật Lao động có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, việc sửa đổi Bộ luật lần này tiến hành một cách toàn diện, với nhiều nội dung mới, phức tạp, có những vấn đề chưa có tiền lệ ở Việt Nam, liên quan đến nhiều luật, bộ luật khác nên cần nhiều thời gian thảo luận thấu đáo, tham vấn rộng rãi, bảo đảm đồng thuận xã hội.

Do vậy, Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đồng thời, đánh giá đầy đủ, toàn diện, kỹ lưỡng tác động của các chính sách mới trên cơ sở tham vấn ý kiến đối tượng chịu sự tác động và phản biện xã hội.

Theo đó, về một số nội dung xin ý kiến Quốc hội, bà Thúy Anh nêu, trước hết là về mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa, hiện có 2 loại ý kiến, một là giữ nguyên như quy định hiện hành, hai là tán thành với đề xuất của Chính phủ.

Ủy ban cho rằng, đề xuất chính sách này cần được xem xét thấu đáo, đánh giá đầy đủ các khía cạnh tác động; lấy ý kiến người lao động, cân nhắc kỹ lưỡng quan điểm và các phương án đề xuất về trả lương lũy tiến khi làm thêm giờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Về tuổi nghỉ hưu: đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, nhưng chưa làm rõ tính hợp lý về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ từ quan điểm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, các biện pháp đặc biệt tạm thời theo tinh thần Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), trong khi khoảng cách tuổi nghỉ hưu cần được xem xét tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, tính chất lao động, điều kiện lao động của những nhóm lao động khác nhau và liên quan mật thiết đến nhiều chính sách khác.

Do đó, theo bà Thúy Anh, để có đủ thông tin trình Quốc hội xem xét, thảo luận, đề nghị phân tích rõ hơn sự phù hợp của việc đề xuất này trên các yếu tố như: tuổi nghỉ hưu so với tuổi thọ trung bình và tuổi thọ mạnh khỏe; mối quan hệ giữa việc tăng tuổi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội; các yếu tố ảnh hưởng khác; Đánh giá toàn diện các tác động tích cực và tiêu cực khi ghi nhận “có quyền nghỉ hưu” thay cho việc “có thể nghỉ hưu”; Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, sự tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; Lấy ý kiến rộng rãi, nhất là của đối tượng chịu sự tác động để lựa chọn được phương án tối ưu, có phương án truyền thông chính sách căn cơ, nhất quán...

Về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, Ủy ban tán thành với việc quy định nguyên tắc một số vấn đề lớn trong dự thảo Bộ luật và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo đáp ứng các cam kết quốc tế, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng.

Đáng chú ý, về bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), bà Thúy Anh cho hay, hiện có các loại ý kiến khác nhau.

Loại ý kiến thứ nhất ủng hộ việc bổ sung thêm 1 ngày nghỉ, tuy nhiên đề nghị cân nhắc lấy Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) làm ngày nghỉ lễ.

Loại ý kiến thứ hai tán thành đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

Loại ý kiến thứ ba, đề nghị cân nhắc việc này vì chưa có đánh giá tác động chính sách. Do đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và đánh giá tác động đầy đủ về vấn đề này.

Về thời gian nghỉ Tết âm lịch; và thời gian làm việc của cơ quan hành chính: Ủy ban thấy rằng, các vấn đề này đang được thực hiện ổn định, không phát sinh vướng mắc trên thực tiễn, do đó, đề nghị kế thừa quy định hiện hành. 

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›