THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 04:27

Đề xuất quy định về y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Đề xuất quy định về y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư này quy định về y tế trường học, bao gồm: Quy định về vệ sinh trường học, các điều kiện bảo đảm công tác y tế trường học; quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe y tế trường học.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc bảo đảm công tác y tế trong cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, chăm sóc sức khỏe cho người học, người học nghề, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm thực hiện các chính sách, quy định và chế độ hiện hành; chăm sóc sức khỏe cho người học, người học nghề, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm thực hiện các chính sách, quy định và chế độ hiện hành.

Giáo dục kiến thức, quan niệm đúng về sức khỏe và lối sống để người học có thể lựa chọn phương pháp, hình thức phù hợp nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho bản thân; bảo đảm mối liên hệ giữa cơ sở giáo dục với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao cả về thể lực và trí lực cho người học.

Bố trí nhân viên y tế trường học có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Dự thảo nêu rõ cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào điều kiện, nhu cầu, phải bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng các điều kiện sau: a- Nhân viên y tế phải có trình độ bác sĩ hoặc y sĩ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; b- Được đào tạo tạo, tập huấn cấp chứng chỉ về công tác y tế trường học do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định.

Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của phòng y tế, dự thảo nêu rõ cơ sở giáo dục phải có phòng thực hiện chuyên môn y tế, ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người học, giáo viên.

Phòng y tế bảo đảm trang bị tối thiểu 1 giường khám bệnh, bàn khám, ghế, tủ đựng tài liệu, tủ đựng trang thiết bị y tế, tủ thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người học, giáo viên.

Căn cứ điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục bố trí phòng y tế hoặc trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người học, giáo viên; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong/trực thuộc cơ sở giáo dục đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh