THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 12:04

Đến năm 2025: 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Già hóa dân số đang là một trong những thách thức của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2011, 2012, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ già hóa. Ước tính vào năm 2049, nước ta sẽ có 26,10% là người cao tuổi (NCT).
Đến năm 2025, 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Đến năm 2025, 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Già hóa dân số có tác động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta cả trong ngắn hạn và dài hạn. Số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, cả nước có khoảng 11,41 triệu NCT, chiếm khoảng 12% dân số; hơn 7 triệu NCT sống ở khu vực nông thôn.

Trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phù hợp đảm bảo quyền và cơ hội tiếp cận cả về vật chất và tinh thần. Các chính sách xã hội cho NCT đều chú trọng đến công tác bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe. Chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2012 - 2020 xác định các nhóm mục tiêu, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội trong phát huy vai trò kinh tế của NCT thông qua hệ thống chỉ tiêu mà chương trình đề ra. 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Chương trình đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng và bao phủ, như: 100% cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe NCT vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; đến năm 2025 có 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, 95% NCT được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết, so với các nước phát triển, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho NCT ở nước ta còn nhiều hạn chế, chưa đa dạng về mô hình và phần lớn NCT thiếu hụt nguồn lực tài chính. Hiện nay, ở khu vực nông thôn, đa số NCT vẫn sống dựa vào sự chăm sóc, hỗ trợ của con cháu.

 

“Việc thiết kế hệ thống chính sách an sinh xã hội cho NCT thích ứng với quá trình già hóa dân số nhanh ở Việt Nam rất quan trọng, cần phải coi là vấn đề trọng tâm”, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh và cho biết, cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách xã hội cho NCT để có đánh giá tổng thể những điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống của chính sách. Từ đó, từng bước xây dựng một hệ thống chính sách xã hội tổng thể với nhóm NCT từ chăm sóc y tế, bảo trợ xã hội, việc làm phù hợp và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Cùng với hệ thống an sinh xã hội của Nhà nước, cần chú ý các mô hình chăm sóc NCT tại cộng đồng; nhân rộng việc thành lập các quỹ trợ giúp ở địa phương để kịp thời động viên vật chất và tinh thần cho NCT khi gặp cú sốc hay những rủi ro trong cuộc sống.

Vấn đề rất quan trọng với một bộ phận lớn NCT chính là việc làm và thu nhập. Các nghiên cứu đều chỉ ra nhu cầu việc làm của NCT là đáng kể và họ vẫn có đóng góp khá quan trọng cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên, NCT đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp vì lý do về sức khỏe, học vấn, kỹ năng lao động và nơi ở.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu cho rằng, đa dạng hóa ngành nghề, việc làm ở khu vực nông thôn để nhóm NCT có cơ hội tiếp cận được việc làm và cải thiện thu nhập cũng như đời sống tinh thần là rất cần thiết. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng NCT vào các việc làm phù hợp, trả lương xứng đáng và đảm bảo các điều kiện về bảo hiểm để NCT có thêm nhiều cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống…

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh