THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 06:34

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023: Kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

(Dân sinh) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và chủ trì Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại ''Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022''

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại ''Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022''

Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/09/2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Chủ đề “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Chủ đề của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” là sự tiếp nối Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”.

Trong thời gian một ngày, với hai phiên chuyên đề và một phiên toàn thể, Diễn đàn sẽ làm rõ bối cảnh quốc tế; các căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi, phát triển của kinh tế thế giới; chính sách kinh tế của các nước lớn, các đối tác thương mại chính của Việt Nam và tác động đến Việt Nam.

Nội dung của Diễn đàn còn có các đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng và dự báo cả năm 2023. Nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào - đầu ra, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng của nền kinh tế, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường BĐS, thị trường tài chính - tiền tệ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, lao động việc làm, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp trước mắt và dài hạn.

Việc tổ chức Diễn đàn còn nhằm rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023,

Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 và một số nghị quyết liên quan khác…cũng sẽ được đánh giá, trong đó làm rõ các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Diễn đàn cũng là dịp để đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, tận dụng cơ hội mới; làm rõ các ưu tiên vào một số trọng tâm trong nguyên tắc, phương thức, cách thức điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Diễn đàn cũng bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong công tác thẩm tra việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm 2021 – 2025; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là nguồn bổ sung thông tin đầu vào cho đại biểu Quốc hội để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV (tháng 10/2023).

Mục đích của Diễn đàn còn nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, củng cố niềm tin thị trường, nhà đầu tư, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng DN trong việc thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tình hình 6 tháng cuối năm có thể có khởi sắc hơn tuy nhiên dự báo chung để đạt được mục tiêu như Quốc hội đề ra là thách thức. Do đó, năm nay 2023 lựa chọn và xây dựng Chủ đề diễn đàn tập trung vào nội dung trọng tâm nào là vấn đề quan trọng.

“Thực tế các động lực tăng trưởng gồm cả truyền thống và động lực mới đã có, vấn đề là làm sao tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hành. Đây là nội dung trọng tâm cần lưu ý thể hiện tuy nhiên, tên Chủ đề trong cách thức diễn đạt, lựa chọn câu chữ phải thuận cho truyền thông, có tính lan tỏa, súc tích,…”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Liên quan đến quan điểm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Diễn đàn phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề căn cơ, lâu dài; mang tính chiến lược không thể chỉ vì mục tiêu trước mắt mà hy sinh dài hạn;… Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi và toàn diện, phải tác động tới cả tổng cung và tổng cầu; tính toán đến năng lực quản trị quốc gia, năng lực quản trị doanh nghiệp.

Theo chương trình, buổi sáng sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là đề dẫn của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiếp đó hai phiên chuyên đề được tổ chức lần lượt.

Chuyên đề 1: “Khơi thông nguồn lực: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, tăng cường năng lực nội sinh của nền kinh tế”.

Chuyên đề 2 có chủ đề: Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới.

Buổi chiều phiên toàn thể có chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh