THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 04:36

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8m2 sàn/người

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, chương trình công tác năm 2017 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

 

 

Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 1 Nghị định của Chính phủ, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 6 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện Cục đang hoàn thiện 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai chương trình đầu tư tôn nền cụm tuyến dân cư và xây dựng nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và dự thảo Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Trong năm 2016, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã phối hợp có hiệu quả với Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) trong việc tiến hành rà soát, công bố các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản theo Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tập trung triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực, giúp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình chính sách, người nghèo, người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện chỗ ở. Cụ thể: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Đến tháng 11/2016, đã hoàn thành hỗ trợ cho 91.302 hộ, đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khoảng 6.800 hộ; Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): Đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%), bố trí cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%), hiện đang kiến nghị bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong giai đoạn 2016-2020; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Tính đến nay, số vốn ngân sách nhà nước cấp là 233 tỷ đồng, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho 12.600 hộ thuộc đối tượng chính sách, đạt 50,4% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn (Chương trình 167): theo đề án của các địa phương có 268.000 hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ đã đăng ký vay vốn, tính đến tháng 11/2016, đã có 10.167 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 254 tỷ đồng, chiếm 64,5% vốn vay ưu đãi làm nhà ở theo chỉ tiêu Ngân hàng chính sách giao cho 57 địa phương.

 

 

Đối với Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: Đến nay cả nước đã có 88/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng gần 200.000 sinh viên, 7 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 82%; Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp: Đến nay, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 179 dự án, với quy mô khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 163.800 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 71.800 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 12/2016, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8m2 sàn/người (tăng 0,8m2 sàn/người so với năm 2015); năm 2016, cả nước phát triển thêm khoảng 0,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Theo Kế hoạch, năm 2017, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế chính sách về nhà ở và kinh doanh bất động sản để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoàn thành nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, đặc biệt là những kết quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, về phát triển và quản lý nhà ở.

Để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy yêu cầu Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật, chủ động cập nhật số liệu, đánh giá tình hình thực tiễn để đưa ra các dự báo chính xác về diễn biến của thị trường bất động sản, đồng thời rà soát các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, theo dõi sát sao tình hình thị trường bất động sản để có những đề xuất, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy chỉ đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản khẩn trương phối hợp với Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, chú trọng đổi mới phương thức làm việc một cách chủ động, tích cực và sáng tạo.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
TP.HCM đứng thứ nhất trong xếp hạng chỉ số thương mại điện tử

TP.HCM đứng thứ nhất trong xếp hạng chỉ số thương mại điện tử

Theo Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2022 vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 90,6...
2 giờ trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh