THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:14

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 134,9 nghìn ha

(Dân sinh) - Trong 7 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi, khai thác gỗ được triển khai tích cực: Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 134,9 nghìn ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê.
H
7 tháng qua, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 134,9 nghìn ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng qua, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 134,9 nghìn ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong đó số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 53,7 triệu cây, tăng 5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 10,2 triệu m3, tăng 5,9%; sản lượng củi khai thác đạt 11,1 triệu ste, tăng 0,5%; diện tích rừng bị thiệt hại là 706 ha, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 25,2 ha, giảm 96%; diện tích rừng bị chặt phá là 680,8 ha, giảm 11,5%.

Về nông nghiệp: Lúa mùa, tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.021,6 nghìn ha lúa mùa, bằng 92,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy được 671,9 nghìn ha, bằng 85,9%; các địa phương phía Nam gieo cấy được 349,7 nghìn ha, bằng 107,6%.

Lúa hè thu: Đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 1.915,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 98,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 177 nghìn ha, bằng 99,2%; các địa phương phía Nam đạt 1.738,9 nghìn ha, bằng 98,2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.474,3 nghìn ha, bằng 97,7%.

Đến nay, phần lớn các trà lúa hè thu đang ở giai đoạn làm đòng đến chín, các trà lúa sớm tập trung ở các tỉnh phía Nam đã cho thu hoạch với diện tích đạt 414,7 nghìn ha, bằng 97% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 401,3 nghìn ha, bằng 96,3%.

Lúa thu đông: Tính đến ngày 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 279,1 nghìn ha lúa thu đông, bằng 98,4% cùng kỳ năm trước.

Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng các loại cây hoa màu đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nhất là đậu tương và khoai lang.

Về Chăn nuôi: Ước tính tổng số trâu của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 7/2022 giảm 1,1% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 2,6%; tổng số lợn tăng 4,8%; tổng số gia cầm tăng 1,6%.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh