Sự kiện ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG GÓI HỖ TRỢ 62 NGHÌN TỶ

Ngày 24/4, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.