THỨ TƯ, NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2021 11:55

Điều kiện, thủ tục để người sử dụng lao động được vay vốn lãi suất 0% để trả lương người lao động

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định cụ thể về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Điều kiện, thủ tục để người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động - Ảnh 1.

Doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Theo đó, đối với doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, mức hỗ trợ:

- Được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%.

- Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Điều kiện hỗ trợ:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020;

- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Thủ tục nhận hỗ trợ:

Nếu đáp ứng đủ những điều kiện này, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc và kèm theo:

- Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề; Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư;

- Danh sách người lao động phải ngừng việc;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay.

Việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

Đến kỳ hạn trả nợ, nếu người sử dụng lao động vay vốn không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại của khoản vay sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Số tiền lãi quá hạn thu hồi được giảm trừ vào chi phí quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp hằng năm.

Sau 3 năm kể từ ngày khoản nợ vay của người sử dụng lao động bị chuyển nợ quá hạn, sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng mọi biện pháp mà không thu hồi được nợ và người sử dụng lao động không còn khả năng trả nợ do các nguyên nhân được quy định trong quy chế xử lý rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp, lập hồ sơ xử lý rủi ro theo hướng dẫn và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, xem xét, quyết định xử lý rủi ro.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh