THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2021 01:48

Doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

(Dân sinh) - Hưởng ứng Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Ngày 19/12/2019 Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” tại Hà Nội.

Diễn đàn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động vào ngày 03/9/2019 vừa qua.

Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Hưởng ứng Cuộc vận động, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đề xuất và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn"Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".

Doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Diễn đàn một lần nữa khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân nói chung và cộng động doanh nghiệp tư nhân nói riêng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân, qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội về quyền, trách nhiệm doanh nghiệp, doan nhân đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương.

GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu và khát vọng, Việt Nam cần có được nhiều hơn nữa những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh. Hiện Việt Nam bắt đầu có một số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn nhờ môi trường đầu tư và kinh doanh ngày càng được cải thiện. 

Một số tập đoàn tăng trưởng nhanh chóng, từ chỗ kinh doanh một vài sản phẩm, chuyển hướng sang kinh doanh đa ngành; từ chỗ chủ yếu làm giàu nhờ vào bất động sản, thương mại, chuyển sang làm giàu bằng công nghệ và dịch vụ chất lượng cao; từ kinh doanh chủ yếu ở trong nước đã đầu tư tại một số nước trở thành công ty xuyên quốc gia. 

Kinh tế tư nhân, trong đó có tập đoàn kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tốc độ tăng trưởng, đổi mới công nghệ, hình thành đội ngũ lao động có kỹ năng, nâng cao thu nhập của người lao động, cải thiện cuộc sống của các tầng lớp dân cư.

Đại đa số chủ tịch các tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam đều có hoài bão, niềm tin và khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh không chỉ trên thị trường nội địa mà cả ở thị trường quốc tế. Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương đề ra mục tiêu đưa Thaco trở thành tập đoàn đa ngành, chủ yếu là ô tô của Việt Nam và mang tầm ASEAN. Còn Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bkav Nguyễn Tử Quảng tin tưởng: “Các nhà sản xuất nội địa có thể chiếm thị phần của các tập đoàn toàn cầu, là bệ phóng để vươn ra thị trường toàn cầu, hoàn toàn có thể trở thành những Samsung, LG như của Hàn Quốc”. Hay Chủ tịch Vingroup xác định sứ mệnh của tập đoàn là “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam”.

Nhưng để các tập đoàn này lớn hơn, mạnh hơn, vươn ra quốc tế, và để có thêm nhiều hơn nữa những tập đoàn tư nhân, cần có chính sách hỗ trợ tập đoàn kinh tế xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là tạo chỗ đứng trên thị trường thế giới để không chỉ gia tăng nhanh chóng quan hệ thương mại và đầu tư, mà còn có thể tham gia đấu thầu quốc tế những dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, là hoàn thiện luật pháp liên quan đến huy động vốn, tích tụ và tập trung vốn tạo hành lang phát lý cho hoạt động của tập đoàn; coi trọng đầu tư vốn để có công nghệ hiện đại nhằm tạo lập và quảng bá thương hiệu đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng. Đồng thời cần có khuyến khích DN đổi mới công nghệ... 

Đặc biệt, việc hợp tác theo chuỗi cung ứng sản phẩm trong nước và toàn cầu là điều kiện quan trọng để DN Việt Nam làm chủ thị trường trong nước, cạnh tranh thắng lợi trên thị trường thế giới.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện triển khai Cuộc vận động, đồng thời thể hiện quan điểm của Đảng xác định vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như đã nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. 

Theo đó, Đảng và Nhà nước luôn đồng hành, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu các phản ánh khó khăn, vướng mắc và ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân về hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển lành mạnh, đúng định hướng trên tinh thần mọi cơ chế, chính sách phải bám sát thực tiễn cuộc sống và phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Diễn đàn này đã phát huy được trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; góp phần đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII.

Tất cả các phản ánh, góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cho thấy tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

NGUYỄN THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh