Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

05:13 - 14/06/2019

Ngày 13/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng triển khai Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục Đại học.

 

Nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.


Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo, công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường nối chung, văn hóa ứng xử trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên nói riêng đã được Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệu trong các cơ sở giáo dục.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức; chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử... đã tạo chuyển biến tốt về môi trường văn hóa trong nhà trường.

100% các trường đại học, cao đẳng sư phạm tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện trong dịp hè, tiếp sức mùa thi; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tình nguyên lao động giúp đỡ gia đình chính sách. Nhiều trường đã đưa tiêu chí sinh viên tham gia công tác xã hội thành một trong những điều kiện để tốt nghiệp ra trường. Kết quả các hoạt động tình nguyện, vì môi trường, công tác xã hội của học sinh, sinh viên được sử dụng để lồng ghép đánh giá kết quả rèn luyện trong mỗi học kỳ của sinh viên...

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về ứng xử văn hóa dưới hình thức lồng ghép trong quy định của nhà trường, nội quy trường học, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường, quy định đạo đức nhà giáo, cẩm nang sinh viên...

Bên cạnh đó, thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học cũng còn một số hạn chế như hình thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường chưa thống nhất. Chất lượng bộ quy tắc ứng xử và hiệu quả triển khải trong các nhà trường chưa cao; Đa số các trường chưa có chế tài đủ mạnh để điều chỉnh hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường; việc kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, kém hiệu quả; Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thiếu chặt chẽ,...

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Bộ GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Rà soát lại hệ thống văn bản, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong công tác chỉ đạo thực hiện nội dung về xây dựng môi trường văn hóa, quy tắc văn hóa ứng xử trong nhà trường để bãi bỏ những văn bản không phù hợp và thay thế bằng các văn bản khác chất lượng, hiệu quả hơn.

Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo trong các trường sư phạm theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, chuẩn m,ực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp sư phạm cho sinh viên.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về nội dung ứng xử văn hóa trong trường học; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong các nhà trường.

THANH HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›