THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:26

Đổi sang thẻ CCCD có phải điều chỉnh hồ sơ nhận lương hưu?

CMND/CCCD là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiễm xã hội (BHXH). Vì vậy, bạn đọc muốn điều chỉnh số CMND/CCCD đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) điều chỉnh số CMND/CCCD nộp cho đại lý chi trả của Bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi bạn nhận lương hưu để cơ quan BHXH điều chỉnh số CMND/CCCD của bạn trong cơ sở dữ liệu.

1. CCCD sẽ thay bằng lái xe, BHYT, thẻ cán bộ

​Thẻ CCCD gắn chip sẽ dần thay thế cho giấy phép lái xe, BHYT, ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… Đây là một trong những mục tiêu của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 06/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/1/2021.

2. Nguyên tắc thanh toán BHYT khám, chữa bệnh lao

​Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BYT quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. Thông tư quy định, người tham gia BHYT nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BYT quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BYT quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

​3. Làm thế nào để NLĐ không "đem tuổi già ra tiêu xài"?

Theo PGS.TS Giang Thanh Long, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện nay thì cần tiếp tục cải thiện thu nhập từ hưu trí cũng như điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cho phù hợp với mức sống. Còn trong tương lai - tức là người trong độ tuổi lao động hiện nay - cần có chính sách khuyến khích họ tham gia BHXH, BHYT đầy đủ, lâu dài để đảm bảo về thu nhập thường xuyên cũng như trang trải các chi phí liên quan tới chăm sóc sức khỏe khi về già.

 

4. Thông tin giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu năm 2022 có gì mới?

Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của NLĐ năm 2022 được áp dụng như sau: NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ. Căn cứ khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu đối với NLĐ nghỉ hưu từ năm 2022 được áp dụng như sau: bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 20 năm đóng BHXH đối với lao động nam và 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Quy định về việc gia hạn thẻ BHYT

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.Đối chiếu quy định trên, khi bạn đi làm tại công ty sẽ tham gia BHYT theo nhóm 1 (do NLĐ và NSDLĐ đóng) và thẻ BHYT theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXHsẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho bạn.

Thủ tục xin lại mã thẻ BHYT đơn giản nhất

Thủ tục xin lại mã thẻ BHYT đơn giản nhất (ảnh: minh họa)

Thủ tục xin lại mã thẻ BHYT đơn giản nhất (ảnh: minh họa)

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH (Mẫu TK1-TS). Nộp hồ sơ cho nhà trường mà con bạn đang theo học hoặc cơ quan BHXH nơi nhà trường đóng BHXH, BHYT.

Đóng BHYT thế nào để không gián đoạn thời gian 5 năm liên tục?

Để đảm bảo quyền lợi về BHYT và không làm ảnh hưởng tới việc xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục thì bạn có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đề nghị bạn tới đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH trên địa bàn, cung cấp mã số BHXH, đóng tiền tham gia BHYT để được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Đổi sang thẻ CCCD có phải điều chỉnh hồ sơ nhận lương hưu?

Tại Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH; Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH. Tuy nhiên, CMND/CCCD là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Vì vậy, bạn đọc muốn điều chỉnh số CMND/CCCD đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) điều chỉnh số CMND/CCCD nộp cho đại lý chi trả của Bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi bạn nhận lương hưu để cơ quan BHXH điều chỉnh số CMND/CCCD của bạn trong cơ sở dữ liệu.

Có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

Theo Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. NLĐ muốn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, cần liên hệ với đại lý thu BHXH tự nguyện  như bưu điện; UBND xã, phường, thị trấn... hoặc cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia.

 Cách tính tuổi nghỉ hưu sớm của người suy giảm khả năng lao động

Điều 219 Bộ luật Lao động quy định đối với trường hợp hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi: Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Cách tính tuổi nghỉ hưu sớm của người suy giảm khả năng lao động

Cách tính tuổi nghỉ hưu sớm của người suy giảm khả năng lao động

 Xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đóng?

Theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH, thì đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng,sau khi đơn vị đóng, xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Thủ tục chốt sổ và hưởng BHTN

Theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Ðiều 33c Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quyết định ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: Khi NLĐ dừng đóng BHXH, BHYT để giải quyết chế độ BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH thực hiện xác nhận sổ BHXH. Theo Ðiều 23 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH, khi cơ quan BHXH nhận được danh sách báo giảm của đơn vị gửi đến thì sẽ thực hiện xác nhận sổ BHXH theo danh sách và gửi đến NLĐ qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Phải đóng BHXH cho NLĐ

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng. Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp công ty của ông và NLĐ có giao kết HDLĐ thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Công ty có trách nhiệm đóng BHXH và hằng tháng trích từ tiền lương của NLĐ để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Trường hợp NLĐ làm việc theo hợp đồng thuê khoán thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh