96 trường hợp được nhận làm con nuôi nước ngoài

(Dân sinh) - Bộ Tư pháp cho biết, từ Quý III đến ngày 25/11/2020, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) giải quyết được 96 trường hợp con nuôi nước ngoài.

28/11/2020 07:31

96 trường hợp được nhận làm con nuôi nước ngoài