Gia tăng số lượng phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong ngân hàng

(Dân sinh) - Trong nỗ lực gia tăng số lượng phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong các ngân hàng, IFC (thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ lực lượng nữ quản lý tài năng trong ngành ngân hàng, củng cố ngành tài chính và các sáng kiến có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

08/03/2021 06:32

Gia tăng số lượng phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong ngân hàng