Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới

Liên minh châu Âu, OxFam và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA) vừa tổ chức khởi động dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”. Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ được triển khai trong 4 năm (2020 - 2024) tại 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

26/09/2020 13:55

Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới