Năm 2021 nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP năm 2021 nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATTP, nhận thức thực hành đúng ATTP của người quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

02/01/2021 07:07

Năm 2021 nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm