THỨ TƯ, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 10:10

5 nhóm điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 465/474 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,37% tổng số đại biểu Quốc...
1 ngày trước
5 nhóm điểm mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh